Revista Művelődés - versiunea romana Művelődés - magyar verzió

Jakab Sámuel

Nyárádmente, az egykori Marosszék szí­vének is emlegetett, székelyek lakta tájegység nevét a Nyárád kis folyótól kap­ta. Ennek és mellékvizeinek völgyében található, mintegy 500 km2-nyi kiterje­désben. Ez a hagyományos Nyárádmen­te (szerintünk így, egybeírva) azonban nem fedi a folyó 600 km2-t valamivel meghaladó teljes vízgyűjtő területét, vagyis a földrajzi értelmezésű Nyárád mentét (így, külön írva). Annak csak a Görgényi-havasok és a Bekecs lábától ‒ Nyárádremete–Nyárádselye‒Sóvárad-vonaltól – lefelé, a Maros széles síkjáig nyúló részére terjed ki. A Nyárádmentét közrefogó két vízválasztót alkotó domb­sor innen, 700 méter magasságtól, fo­kozatosan alacsonyodik, míg a Nyárád és a Maros közti vízválasztó teljesen „belevész”a Maros síkságába.

balogh ernő geológus

Balogh Ernő 1882. július 24-én látta meg a napvilágot az Arad megyei Kisjenőhöz tartozó Erdőhegyen. A Kárpát-medence keleti tájai, különösen Erdély természeti értékeinek feltárásában és megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Sokoldalú tudósról, geológusról, mineralógusról van szó. Az 1969. július 11-én 87 esztendős korában, Kolozsváron elhunyt tudós professzor kolozsvári Bolyai, illetve Babeș–Bolyai Tudományegyetem földtani tanszékének vezető tanára, a föld és ásványtudományok doktora, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat díszoklevéllel kitüntetett rendes tagja, az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Ásvány- és Kőzettani Szakosztály elnöke volt.

Feliratkozás Jakab Sámuel csatornájára